06 - 1338 5568 bcuperus@buro-bic.nl
  • Instagram
  • LinkedIn
  • RSS
  • Instagram
  • LinkedIn
  • RSS

Strategie ontwikkelen

door

Hoe zijn we afgelopen jaar aan de slag gegaan?
In het afgelopen jaar heeft Buro Bic verschillende bedrijven geholpen door middel van onderscheidende positionering met kernwaarden. Dit betekent dat je in de praktijk bepaalde keuzes en activiteiten aangehaakt aan die kapstok. Dat kan door te focussen op één of meerdere kernwaarden. Door steeds te focussen op dezelfde kernwaarden en aan te haken bij de kapstok, door in de communicatie dezelfde boodschap te verkondigen en daarbij steeds hetzelfde beeldmerk en uitstraling te tonen, ontstaat er een eenduidig beeld van je bedrijf.
Proces
Om draagvlak te creëren voor deze aanpak is het belangrijk dat je met de medewerkers, gasten en manager spreekt. Wij kiezen voor een ‘van binnen naar buiten aanpak’: eerst het positioneringvoorstel gezamenlijk intern ontwikkelen en toetsen. Vervolgens volgt de tweede stap: met externe partijen over het voorstel en de aanpak praten.