06 - 1338 5568 bcuperus@buro-bic.nl
 • Instagram
 • LinkedIn
 • RSS
 • Instagram
 • LinkedIn
 • RSS

Privacy­verklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

Buro Bic
De Waterkamer 13
7325 HV Apeldoorn
Bianca Cuperus Buro Bic profiel foto salesinvest

Deze Privacyverklaring vervangt elke oudere versie hiervan. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: mei 2019.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Buro Bic verwerkt persoonsgegevens wanneer u samenwerking aangaat met Buro Bic, diensten levert aan Buro Bic, persoonsgegevens zelfstandig aanlevert of gebruik maakt van diensten van Buro Bic. Buro Bic kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functieomschrijving en werkgever
 • (Post)adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak op deze website te maken, in correspondentie en telefonisch

Waarom Buro Bic (uw) gegevens nodig heeft
Buro Bic is een training- en adviesbureau. Ze houdt zich bezig met het adviseren, trainen en coachen van bedrijven, met als doel het positief beïnvloeden van de sales- en marketingactiviteiten en de omzet.

Buro Bic kan persoonsgegevens inzetten in het kader van:

Informatievoorziening
We houden u als relatie graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen rondom Buro Bic, via nieuwsbrieven, de website en sociale kanalen. U geeft zelf aan via welke kanalen u geïnformeerd wilt worden door Buro Bic. Bent u een zakelijke relatie van Buro Bic, dan ontvangt u automatisch B2B-nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante, door Buro Bic georganiseerde evenementen. Wilt u liever niet gecontacteerd worden via bepaalde kanalen? Dan kunt u zich afmelden in de afmeldingsmogelijkheid die per kanaal is aangegeven.

Acquisitie
Bij het accepteren van de privacy voorwaarden, geeft u uw voorkeuren aan voor deelname betreffende diverse activiteiten. Als relatie kunnen wij contact met u opnemen aangaande verkoop en communicatie- of marketingactiviteiten die aansluiten bij uw opgegeven voorkeuren. Deze acquisitie heeft als doel om du te informeren over de mogelijkheden van Buro Bic om uw sales en marketing te verbeteren.

Relatiebeheer
Ter bevordering van relatiebeheer kunnen we contact met u opnemen in de vorm van telefonisch contact, post of per e-mail. Wilt u uw voorkeuren wijzigen? Neem dan contact op met onze organisatie om uw wensen aan te geven. Dit kan per telefoon of mail. In het geval kunnen persoonsgegevens van ingeschreven personen gebruikt worden om contact op te nemen en de samenwerking te verbeteren door middel van partnerschap en/of samenwerkingen. Wilt uw voorkomen dat contact wordt opgenomen, dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met bianca@ buro-bic.nl.

Optimalisering van dienstverlening
Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in onze manier van communiceren, kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen ofwel om uw medewerking vragen. Dit ter bevordering van de dienstverlening van Buro Bic. Wij nemen in dit geval contact met u op per e-mail of telefoon (dit laatste enkel in geval van zakelijke partnerschap). Deze vorm van communicatie is verbonden aan uw aangegeven voorkeuren in de ontvangen communicatie. Wilt u dit soort berichten niet ontvangen, dan dient u zich af te melden voor de dienst waarmee dit contactmoment verbonden is.

Hoe lang Buro Bic uw gegevens bewaart
Buro Bic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven bewaard zolang we u relevante informatie kunnen blijven bieden die overeenkomt met uw opgegeven voorkeuren. Eventuele betalingsgegevens en gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen volgens de wet 7 jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens, verzameld door Buro Bic, zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt, wanneer het doel van het gebruik bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen rondom specifieke partnerships of wanneer wij hiermee de dienstverlening kunnen verbeteren. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bianca@buro-bic.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Buro Bic bovengenoemde niet naleeft. Dat kan via deze link.

Beveiligen
Buro Bic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met bianca@buro-bic.nl.

Websitebezoek

Voor de optimalisatie van online kanalen maakt Buro Bic gebruik van bezoekersinformatie via Google Analytics en statistieken aangeboden door sociale media. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op onze website
 • Geografische gegevens
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • IP-adres

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Google Analytics bewaart deze (anonieme) gegevens voor onbepaalde tijd.